Questions You Should Ask Your Kasambahay Before You Hire Them

Whether you source your kasambahay through referrals or through an agency, it’s always good practice to interview them before you hire them. You’ll be inviting them into your home after all, and knowing at least a few basic details about them is a big factor when making the decision to hire or not. This list of questions you should ask your kasambahay, covers everything from personal information and family background, to medical history and work experience. Check it out below!

Baby and Breakfast: Tips and Trends Questions You Should Ask Your Kasambahay Before You Hire Them

 

Personal Information 1. Anong pangalan mo? Anong palayaw mo? 2. Ilang taon ka na? 3. Taga saan ka? 4. Anong address ninyo sa probinsya? (O sa Maynila kung galing ka ng Maynila?) 5. Kailan ang birthday mo? Family Background 6. Anong pangalan ng tatay mo? 7. Anong pangalan ng nanay mo? 8. Sino ang pinakamalapit mong kamag-anak dito sa Maynila? Anong address nila at contact number? 9. Ilan kayong magkakapatid? Anong mga pangalan nila? Ilang taon na sila? Anu-ano ang ginagawa nila? (May trabaho? Nag-aaral?) 10. May asawa ka na ba? Anong pangalan niya? Nasaan siya ngayon? Anong contact number niya? 11. Meron ba kayong anak? Ilan? Anong mga pangalan nila at mga edad? 12. If the candidate is single: May boyfriend o girlfriend ka ba? Meron ka na bang anak? (Possibility of being a single parent.) Educational Background 13. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? 14. Ano ang natapos mo? 15. If schooling was interrupted: Anong nangyari? May balak ka pa bang magtapos sa pag-aaral? Medical History 16. Meron ka bang mga karamdaman ngayon? (Sipon? Ubo?) 17. Meron ka bang mga naging sakit sa nakaraan? 18. Anu-ano ang mga iyon? 19. Kailan mo naranasan ang mga ito? 20. Anong mga prosesong panggagamot ang nagawa sa iyo? Anong nangyari? Work Experience 21. Saan ka na nakapagtrabaho? 22. Gaanong katagal ka sa trabaho mong iyon? 23. Anu-ano ang mga tungkulin at gawain mo doon? 24. Anu-ano ang nagustuhan mo sa trabaho mong iyon? 25. Anu-ano ang ayaw mo sa trabahong iyon? 26. Bakit ka umalis? 27. Nagtrabaho ka pa ba sa iba bago noon? (Ask these questions per work experience)

Source:

  • Daez, Frannie S. “KIT: Keep It Together Before Chaos … Strikes!!!” Inkwell Publishing. Pasig City: 2006.
Tagged: / / / / / / / /

Leave a Reply